PRIVACYVERKLARING

Deze privacyverklaring werd opgemaakt conform de GDPR (AVG) voorschriften.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Oud-Wood kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van TM-Keukens & Interieur, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Oud-Wood verstrekt. 
Oud-Wood kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Tim Massart

- info@tm-keukens.be

- Bericht

WAAROM Oud-Wood GEGEVENS NODIG HEEFT

Oud-Wood verwerkt uw persoonsgegevens om u per e-mail te kunnen om zo uw vragen of opmerkingen te beantwoorden en hierbij een toelichting te kunnen bieden.

Daarnaast kan Oud-Wood uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

De gegevens van het registratieformulier zijn vereist om een facturatie te laten slagen en na bestelling dadelijk een factuur (pro forma) te laten sturen.

HOE LANG Oud-Wood GEGEVENS BEWAART

Oud-Wood bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt

DELEN MET ANDEREN

Oud-Wood verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Oud-Wood worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. 
Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. 
Oud-Wood gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. 
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en werden en worden nooit aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Oud-Wood maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Oud-Wood bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 
Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. 
U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, 
om rapporten over de Website aan Oud-Wood te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Oud-Wood heeft hier geen invloed op.

Oud-Wood heeft Google geen toestemming gegeven om via Oud-Wood verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tm-keukens.be Het onderwerp van deze mail dient “GDPR inzage gegevens” te hebben om zo voorrang te verkrijgen. 
Oud-Wood zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Oud-Wood neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, 
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
De website van Oud-Wood maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Oud-Wood verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Oud-Wood op info@tm-keukens.be
www.oud-wood.be is de website van TM Keukens & Interieur

GEGEVENS

Oud-Wood is als volgt te bereiken:

Postadres: Glabbeekstraat 138, 3450 Geetbest

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 780814-331-70

BTW-nummer: 0864.770.143

E-mailadres: info@tm-keukens.be